Contact

Als u vragen heeft over deze website of over bepaalde verzamelingen of verzamelaars neem dan contact op met de secretaresse/webmaster van de afdeling Zuid-Nederland van ‘De Verzamelaar’. Dit kan via het e-mailadres verzamelbeurseerde@hotmail.com, of telefoonnummer 06 1372 9837.

De afdeling Zuid-Nederland van De Verzamelaar verstuurd maandelijks een mailing over de komende verzamelbeurs. Voor deze mailing kunt u zich op de homepagina aanmelden. Onder ieder bericht heeft u de mogelijkheid om zich weer voor de mailing af te melden.