Het bestuur van de verzamelbeurs

Indien nodig kunt u telefonisch contact opnemen met deze bestuursleden of contact zoeken via het algemene e-mailadres van de verzamelbeurs
verzamelbeurseerde@hotmail.com.

Voorzitter
vacature
Wie helpt ons om de verzamelbeurs in stand te houden?
Secretaresse
Hannie van Duijnhoven
06 – 1372 9837
verzamelbeurseerde@
hotmail.com
Penningmeester
Arno Meijer
06 – 2064 5510
arno_meijer@
hotmail.com
 Beurshouder Eerde
Martien de Koning
0413 – 343 106
m.dkoning@tiscali.nl
     
Lid van verdienste
Hennie van Dun
Onder andere 9 jaar voorzitter van de afdeling Oost-Brabant.
 Lid van verdienste
Toon Wouters
Vele jaren beurshouder van Volkel.
 Lid van verdienste
Arie van der Hofstad
Medeoprichter van de verzamelbeurs in Eerde en vele jaren beurshouder.
(overleden op 14-07-2017)